Peltikaton pesu ennen maalausta

Ennen peltikaton maalaustyötä pesemme peltikaton ammattitaidolla oikeilla työmenetelmillä. Oikein tehty peltikaton pesu on edellytys katon maalaukselle.

Lue peltikaton pesusta