Seinätikkaat ja kattotikkaat

Kattotutkan tikkailla katolle kiipeäminen on turvallista. Tähän tuoteryhmään kuuluvat myös pelastautumisluukut.

Talotikkaat Kattotutkalta

Lumiesteet
katolle

Lumiesteillä estetään vaaratilanteet, joita lumen ja jään katolta putoaminen saattaa aiheuttaa.

Lumiesteet Kattotutkalta

Kattosilta (turvakisko, kaide)

Kattosiltoja käytetään turvallisten kulkuteiden rakentamiseen katolla seinätikkaiden ja kattotikkaiden (lapetikkaiden) jatkeena.

Kattosillat Kattotutkalta

Nousukiskot ja selkäsuojukset

Nousutikas, jonka kokonaiskorkeus ylittää 8 m, tulee varustaa turvakiskolla tai selkäsuojuksella
(Suomen rakentamismääräyskokoelma F2).