• Työturvallisuus
  Yrityksemme tärkeimpiä arvoja
 • Luotettava kumppani asiakkaalle
  Turvaamme asukkaat ja sivulliset
 • Työvaatteet ja -varusteet
  Tärkeä osa työntekijän turvallisuutta
 • Putoamissuojaus
  Tiedostamme ja varaudumme

Huomio pieniin asioihin ja raportointiin

Isoja tavoitteita saavuttaakseen, on keskityttävä pieniin asioihin ja niiden juurisyihin. Pienten asioiden löytäminen ja korjaaminen taas edellyttää seurantaa ja avointa raportointikulttuuria. Tapaturmien sekä läheltä piti -tilanteiden aktiivinen ja avoin seuranta sekä raportointi tuo vahingot niin johdon kuin työntekijöidenkin tietoisuuteen.

Kun ongelmat on tiedostettu niitä voidaan lähteä kehittämään ja vastaavilta tilanteilta voidaan välttyä tulevaisuudessa. Osa tapahtumista on helppo ehkäistä mm. suojavarusteilla, mutta katon liukkaus on esimerkiksi riski, joka työntekijän täytyy vain tiedostaa. Turvallisuusasioita on pidettävä jatkuvasti esillä, sitä kautta kulttuuri ja toimintatavat muuttuvat.

Tapaturmataajuus puoleen alan keskiarvosta

Määrätietoinen turvallisuustyö tuottaa tulosta ja näkyy myös talouspuolella. Yksi hyvä mittari työturvallisuuden onnistumisesta käytännössä on tapaturmataajuus, mikä tarkastelee yrityksen kokonaisturvaliisuutta pitkällä tähtäimellä. Tapaturmataajuus kuvaa sattuneiden tapaturmien määrää miljoonaa työtuntia kohden.

Kattotutkan tapaturmataajuus on laskenut viimeisten vuosien aikana yli puolella viiden vuoden takaisesta ollen 37 vuonna 2020, kun se koko rakennusalalla oli keskimäärin 60. Myös tapaturmista aiheutuneiden sairaslomapäivien määrä on laskenut merkittävästi. Hyvään tilanteeseen ei kuitenkaan tyydytä. Vuoden 2021 tavoitteena on pudottaa tapaturmataajuus noin 30:een eli puoleen rakennusalan keskiarvosta.

Mistä kaikesta työturvallisuus koostuu?

Työturvallisuus koostuu monista pienistä tekijöistä kuten työvaatteista ja -varusteista, ennakoinnista, riskien tunnistamisesta ja niiden raportoinnista. Katolla työskenneltäessä erityisesti katolle nousu, putoamissuojaus sekä vaikutukset muille kiinteistön käyttäjille on huomioitava. Myös työmaan siisteys vaikuttaa työskentelyn turvallisuuteen.

Alla olevista videoista näet muutamia otteita ja Kattotutkan toimintatapoja eri työturvallisuuteen vaikuttavista teemoista. Videot ovat osa työntekijöidemme työturvallisuuden perehdytysmateriaalia.

Työvaatteet ja varusteet

Tärkeässä osassa työturvallisuutta ovat laadukkaat työvaatteet ja -varusteet. Kattotutka antaa työntekijöilleen laadukkaat työvaatteet, turvakengät ja varusteet, joita käytetään työaikana.

TRA ja putoamis-
vaarallinen alue

Ennen työn aloitusta tehdään kohteen työriskiarvio, jolla varmistetaan, että työt voidaan tehdä turvallisesti. Asukkaiden ja sivullisten turvallisuus kohteessa varmistetaan mm. rajaamalla riittävän suuri putoamisvaarallinen alue.

Katolle nousu

Katolle noustaan aina sisäkautta, jos se on mahdollista. Pitkäaikaisilla työmailla käytetään usein myös porrastornia. Mikäli katolle ei pääse sisäkautta tai porrastornia pitkin, käytetään talotikkaita.

Putoamissuojaus katolla

Pidempiaikaisilla työmailla käytetään aina rakenteellista putoamissuojausta, kuten kaidetta tai telinettä. Kohteessa, jossa rakenteellista suojausta ei ole, käytetään turvavaljaita ja köyttä.

Työmaan siisteys

Vesikaton luotettavan kumppanin ammattitaitoon kuuluu työmaan siisteys. Siistillä työmaalla työskentely on turvallisempaa työntekijöille sekä antaa myös paremman ja turvallisemman kuvan asiakkaalle.

Haluatko huipulle töihin?

Haemme jatkuvasti uusia kattoalan ammattilaisia sekä uusia kykyjä toimipisteisiimme ympäri Suomen. Katso avoimet työpaikat ja jätä meille hakemuksesi!

Hae meille töihin 

Käytämme evästeitä (olet hyväksynyt) (olet kieltänyt)

Käytämme oheisia kolmansien osapuolten evästeitä kävijäseurantaan ja markkinointiin, mikäli annat niille suostumuksen. Lisätietoa

Google
Kävijäseuranta ja tiedonkeruu markkinointiin
Facebook
Mainontaan liittyvä tiedonkeruu
Serviceform
Asiakaspalvelu- ja chatbot-palvelu
Hyväksy
Kiellä
Peru