Yritys / Turvallisuus / Työturvallisuus

Työturvallisuus on avainasemassa

Kehitämme jatkuvasti työturvallisuutta, jotta voimme taata, että työntekijämme pääsevät turvallisesti työmaalta kotiin myös tänään ja huomenna.

Yritys / Turvallisuus / Työturvallisuus

Työturvallisuus on avainasemassa

Kehitämme jatkuvasti työturvallisuutta, jotta voimme taata, että työntekijämme pääsevät turvallisesti työmaalta kotiin myös tänään ja huomenna.

Turvallinen ja luotettava työnantaja

Vuosikymmenten ajan olemme olleet turvallisia ja luotettavia kumppaneita asiakkaillemme sekä yhteistyökumppaneillemme, mutta myös turvallinen ja luotettava työnantaja omille työntekijöillemme. Kehitämme jatkuvasti työturvallisuutta, jotta voimme taata, että työntekijämme pääsevät turvallisesti työmaalta kotiin myös tänään ja huomenna.

Oikeisiin työmenetelmiin perustuva, rehellinen ja avoin toimintakulttuuri on heijastunut siihen, että työntekijät voivat olla ylpeitä kattotutkalaisuudestaan. Kokemuksella ja ammattitaidolla teemme jatkuvasti töitä kehittyäksemme entisestään työssämme kattojen turvallisena ammattilaisena ajaen samalla koko toimialaa eteenpäin myös työturva-teemoissa.

 

Köysi ja valjaat ovat kattoasentajan vakiovarusteita

Huomio pieniin asioihin ja raportointiin

Isoja tavoitteita saavuttaakseen, on keskityttävä pieniin asioihin ja niiden juurisyihin. Pienten asioiden löytäminen ja korjaaminen taas edellyttää seurantaa ja avointa raportointikulttuuria. Tapaturmien sekä läheltä piti -tilanteiden aktiivinen ja avoin seuranta sekä raportointi tuo vahingot niin johdon kuin työntekijöidenkin tietoisuuteen.

Kun ongelmat on tiedostettu niitä voidaan lähteä kehittämään ja vastaavilta tilanteilta voidaan välttyä tulevaisuudessa. Osa tapahtumista on helppo ehkäistä mm. suojavarusteilla, mutta katon liukkaus on esimerkiksi riski, joka työntekijän täytyy vain tiedostaa. Turvallisuusasioita on pidettävä jatkuvasti esillä, sitä kautta kulttuuri ja toimintatavat muuttuvat.

 

Tapaturmataajuus puoleen alan keskiarvosta

Määrätietoinen turvallisuustyö tuottaa tulosta ja näkyy myös talouspuolella. Yksi hyvä mittari työturvallisuuden onnistumisesta käytännössä on tapaturmataajuus, mikä tarkastelee yrityksen kokonaisturvaliisuutta pitkällä tähtäimellä. Tapaturmataajuus kuvaa sattuneiden tapaturmien määrää miljoonaa työtuntia kohden.

Kattotutkan tapaturmataajuus on laskenut noin puoleen rakennusalan keskiarvosta. Viimeisen kymmenen vuoden aikana tapaturmataajuus on tippunut lähes kolmannekseen aikaisemmasta, ollen alle 30 vuonna 2023, kun se koko rakennusalalla oli keskimäärin 60. Myös tapaturmista aiheutuneiden sairaslomapäivien määrä on laskenut merkittävästi.

Kattotöissä rajataan usein putoamisvaarallinen alue

Asiakkaitamme ovat mm. taloyhtiöt, kiinteistöyhtiöt, seurakunnat, kaupungit ja kunnat. Osaamiseemme luottavat vahvasti useat isot kiinteistöalan tunnetut toimijat.

Tutustu referensseihimme »

Olemme
tarkastaneet
jo yli 25 000
kattoa

Mistä kaikesta työturvallisuus koostuu? Katso videot!

 

Työturvallisuus koostuu monista pienistä tekijöistä kuten työvaatteista ja -varusteista, ennakoinnista, riskien tunnistamisesta ja niiden raportoinnista. Katolla työskenneltäessä erityisesti katolle nousu, putoamissuojaus sekä vaikutukset muille kiinteistön käyttäjille on huomioitava. Myös työmaan siisteys vaikuttaa työskentelyn turvallisuuteen.

 

Alla olevista videoista näet muutamia otteita ja Kattotutkan toimintatapoja eri työturvallisuuteen vaikuttavista teemoista. Videot ovat osa työntekijöidemme työturvallisuuden perehdytysmateriaalia.

Työvaatteet ja varusteet

Tärkeässä osassa työturvallisuutta ovat laadukkaat työvaatteet ja -varusteet. Kattotutka antaa työntekijöilleen laadukkaat työvaatteet, turvakengät ja varusteet, joita käytetään työaikana.

TRA ja putoamisvaarallinen alue

Ennen työn aloitusta tehdään kohteen työriskiarvio, jolla varmistetaan, että työt voidaan tehdä turvallisesti. Asukkaiden ja sivullisten turvallisuus kohteessa varmistetaan mm. rajaamalla riittävän suuri putoamisvaarallinen alue.

Katolle nousu

Katolle noustaan aina sisäkautta, jos se on mahdollista. Pitkäaikaisilla työmailla käytetään usein myös porrastornia. Mikäli katolle ei pääse sisäkautta tai porrastornia pitkin, käytetään talotikkaita.

Putoamissuojaus katolla

Pidempiaikaisilla työmailla käytetään aina rakenteellista putoamissuojausta, kuten kaidetta tai telinettä. Kohteessa, jossa rakenteellista suojausta ei ole, käytetään turvavaljaita ja köyttä.

Työmaan siisteys

Vesikaton luotettavan kumppanin ammattitaitoon kuuluu työmaan siisteys. Siistillä työmaalla työskentely on turvallisempaa työntekijöille sekä antaa myös paremman ja turvallisemman kuvan asiakkaalle.

Käytämme evästeitä (olet hyväksynyt) (olet kieltänyt)

Käytämme oheisia kolmansien osapuolten evästeitä kävijäseurantaan ja markkinointiin sekä siirrämme tietoja EU:n ulkopuolelle kuten Yhdysvaltoihin, mikäli annat tälle suostumuksen klikkaamalla "Hyväksy". Lisätietoa

Google
Kävijäseuranta ja tiedonkeruu markkinointiin
Facebook
Mainontaan liittyvä tiedonkeruu
Microsoft
Mainontaan liittyvä tiedonkeruu
Serviceform
Asiakaspalvelu- ja chatbot-palvelu
Hyväksy
Kiellä
Peru