Taloyhtiön kattoremontti
- vinkkejä suunnitteluun!

Etusivu » Palvelut » Kattoremontti » Taloyhtiön kattoremontti

Jaa meidät:

Pyydä tarjous taloyhtiön kattoremontista

Miksi ja mitä taloyhtiön hallituksen tulisi tietää vesikatosta? Kuka kävi viimeksi meidän taloyhtiön katolla? Onko katon uusiminen ainoa vaihtoehto? Tarvitseeko uusi katto huoltoa?

Asunto-osakeyhtiölain mukaan taloyhtiön hallituksen velvollisuus on huolehtia taloyhtiön kiinteistön kunnossapidosta ja omaisuuden arvon säilyttämisestä. Käytännön tasolla kiinteistön kunnossapitoasioiden organisoinnista huolehtii useimmiten isännöitsijä. Koska vastuu asiassa on kuitenkin lopulta taloyhtiön hallituksella, on jokaisen hallituksen jäsenen hyvä tietää myös vesikaton kunnossapidon peruselementit. Kokosimme tähän artikkeliin kattoalan ammattilaistemme tärkeimmät vinkit taloyhtiön hallituksille.

1. Tunnista katon merkitys kiinteistölle

Valitettavan usein ”poissa silmistä, poissa mielestä” -ajattelu saa aikaan sen, että kiinteistön paremmin näkyvät osat pidetään helpommin kunnossa ja katto saa jäädä elämään omaa elämää kaikessa rauhassa.

Tosiasiassa vesikatto on kiinteistön tärkein rakenne, sillä sen tehtävänä on suojata kaikkea muuta alapuolella olevaa kiinteistöomaisuutta kastumiselta kaikissa sääolosuhteissa. Suomen haastava ilmasto asettaa katolle kovia vaatimuksia. Mikäli katon kunnossapidolle ei anneta riittävästi painoarvoa, valuvat katon ongelmat pahimmillaan sanan mukaisesti kiinteistön muihin rakenteisiin aiheuttaen esimerkiksi kosteusvaurioita ja sitä kautta aivan turhia korjauskustannuksia.

2. Kuka kävi viimeksi katolla?

Jokaisella taloyhtiön hallituksella tulisi olla aina käytettävissään ajantasainen tieto siitä, kuka meidän katolla on käynyt, milloin ja mitä siellä on tehty?

Huollon laiminlyönti on suurin ongelmien aiheuttaja myös taloyhtiöiden katoilla.

On ensiarvoisen tärkeää huomata, että katolla käynti ei läheskään aina kuulu kiinteistönhuoltosopimukseen. Ja käytännön kokemus osoittaa, että vaikka katon huolto kuuluisikin osaksi koko kiinteistön huoltoa, huollon laiminlyönti on suurin ongelmien aiheuttaja katolla. Toisin sanoen katoille noustaan usein vasta sitten, kun ongelmat ovat näkyvissä alapuolisissa rakenteissa. Syynä voi olla  se, että katolle ei ehditä muiden töiden ohella tai katto on niin jyrkkä, että sinne ei uskalleta mennä. Aivan kuten vaikkapa taloyhtiön LVI-asioissa, myös katon kunnossapidossa tulisi aina käyttää asiaan erikoistunutta alan ammattilaista, joka pystyy tuottamaan hallituksen ja isännöitsijän käyttöön täsmällisen tiedon katon tilanteesta.

3. Älä arvaa, vaan käytä oikeaa tietoa

Pahinta taloyhtiön kattoasioissa on tekemättömyyden lisäksi se, että tehdään, mutta ei faktojen vaan olettamusten perusteella.

Oikean, täsmällisen tiedon puuttuessa tehtävät kattotyöt ovat useimmiten joko ali- tai ylikorjaamista. Ensimmäisessä katon aiheuttamat ongelmat eivät ratkea kokonaan tai ollenkaan. Jälkimmäisessä ongelmat useimmiten poistuvat, mutta työn hintalappu ei ilahduta taloyhtiössä ketään. Katon kuntotarkastajan tekemä kattotarkastus kertoo vesikaton tilanteen tarkasti ja kuvallisessa tarkastusraportissa näkyvät havaitut viat, puutteet ja riskitekijät sekä toimenpide-ehdotukset asioiden kuntoon saattamiseksi.

4. Tarkastus ei ole remonttitarjous

Kattoalallakin kilpailu on kovaa, ja se on valitettavasti johtanut siihen, että ”kattotarkastuksia” tarjotaan jopa ilmaiseksi. On hyvä muistaa, että oikeasti
ilmaista tarkastusta ei kuitenkaan ole olemassa.

Oikeanlainen katon tarkastus pohjautuu aina rakennusohjeisiin ja -määräyksiin, ei kattoremontin tarjoamiseen.

Katon tarkastus kannattaa aina teettää asiaan erikoistuneella kuntotarkastajalla. Oikein tehty katon tarkastus on puolueeton, toteava ja aina rakennusohjeisiin ja -määräyksiin pohjautuva sekä laajuudeltaan tarvepohjaisesti mitoitettu. Tarkastusraportin tulee olla yksiselitteinen ja selkeä niin havaintojen kuin toimenpide-ehdotustenkin osalta, jotta tarkastuksen tilaaja voi teettää mahdollisesti tarvittavat korjaustyöt kenellä tahansa valitsemallaan urakoitsijalla. Tarkastuksen tulos voi olla myös se, että katolla ei tarvita korjaustöitä.

5. Ennakoinnilla vakautta vastikkeisiin

Jokaisen taloyhtiön katolle tulisi olla kunnossapitosuunnitelma seuraavan viiden vuoden ajalle, ja kustannuksia tulisi tarkastella pidemmällä aikavälillä.

Ennakoivalla, säännöllisellä huollolla katto pysyy kunnossa eikä yllättävät suuret korjaustarpeet aiheuta korotuksia vastikkeisiin.

Kun taloyhtiön katolla ei ole säännöllistä ylläpitoa ja seurantaa, tulevat suuret ja akuutit korjaustarpeet vastaan yleensä yllättävinä kertarysäyksinä ja saattavat nostaa vastikkeita yhtiössä paljonkin. Vesikaton kunnossapito on ehdottoman tärkeä osa taloyhtiön PT-suunnittelua. Tarkastusraportti on oiva työkalu korjauskustannusten ennakointiin, ja säännöllinen kattohuolto tuo vakautta vastikkeisiin. Tämä on hyvä tuoda esille myös niissä tilanteissa, jos säännöllisestä kattohuollosta sopiminen koetaan taloyhtiössä vain kustannusten nousuna.

6. Aina ei tarvitse uusia koko kattoa

Kattoremontti on aina mittava investointi. Siksi asiaa kannattaa tarkastella huolellisesti ja käyttää remonttitarpeen arvioinnissa hyödyksi katon tarkastusta.

Jos ongelmat ovat paikallisia ja katon elinkaarta on vielä muutoin jäljellä, on täsmäkorjaus ehdottomasti paras tapa korjata katto.

Kun havaitut ongelmat ovat selkeästi paikallisia ja katemateriaalilla on vielä elinkaarta jäljellä, ammattilaisen tekemä vesikaton täsmäkorjaus on ehdottomasti paras ja edullisin tapa palauttaa vesikatto toimivaksi. Oikeaan aikaan ja oikealla tavalla tehdyt täsmäkorjaukset jatkavat katon elinkaarta useilla vuosilla eteenpäin.

7. Kiinnitä katse kustannuksiin

Jos taloyhtiössä päädytään kattoremontin teettämiseen, eli koko katon uusimiseen, on hyvä kiinnittää huomiota siihen, etteivät suunnittelukustannukset kasva liian suuriksi kokonaiskustannuksiin nähden.

Myös koko katon uusimisessa on mahdollista saada merkittävää säästöä ottamalla kattoalan ammattilainen mukaan jo suunnitteluvaiheeseen.

Myöskään itse katon uusimisen kustannusta ei pitäisi paisuttaa esimerkiksi erikoisilla, tarpeettomilla rakenneratkaisuilla. Taloyhtiön kannattaakin kysyä myös kattourakoitsijoiden näkemyksiä suunnitelmista jo suunnitteluvaiheessa. Tavanomainen peltikattoremontti ei saisi maksaa useita satoja euroja neliöltä!

8. Kaksi kärpästä yhdellä iskulla?

Koko katon uusimista suunniteltaessa on hyvä pohtia samalla esimerkiksi räystäiden jatkamista, lisälämmöneristystä tai yläpohjan tuuletuksen parantamista.

Näitä töitä on nimittäin helppo tehdä siinä vaiheessa, kun vanha vesikate on purettu. Toisaalta mikäli esimerkiksi lisälämmöneristys on tarkoitus tehdä puhtaasti energiansäästöä tavoitellen (ei sulamis-jäätymisongelmaa korjaten), kannattaa investoinnin takaisinmaksuaika laskea tarkkaan, sillä kattoremontin kokonaisurakkasumma voi jopa nelinkertaistua!

9. Valitse urakoitsija vastuullisesti

Taloyhtiön hallituksen kannattaa käyttää huolellisesti aikaa urakoitsijan valintaan. Korjauskustannukset eivät saisi olla ainoa merkitsevä tekijä valinnassa.

Luotettava kattourakoitsija huolehtii työturvallisuudesta aina kiitettävällä tavalla. Kiinnitä huomiota tähän!

Edullisestikin voi saada hyvää, jos edullisuus perustuu urakoitsijan kokemuksen kautta kehittämiin toimintatapoihin ja kustannustehokkuuteen. Urakoitsijan valinnassa kannattaa ajatella aina kuitenkin myös remonttihetkeä pidemmälle. Taloyhtiön kannalta tärkeintä on urakoitsijan luotettavuus. Luotettavuuteen kuuluvat rehellisyys, tinkimätön ammattitaito, työturvallisuudesta ja työntekijöistä huolehtiminen, vakavaraisuus sekä yhteiskuntavelvoitteista huolehtiminen. Myös referensseihin kannattaa kiinnittää huomiota, sillä ne kertovat paljon siitä, kuinka arvostettu urakoitsija on alalla.

10. Sovi katon säännöllisestä huoltamisesta ja seurannasta

Katon tarkastuksen ja tehtyjen korjausten jälkeen taloyhtiön vesikaton kunnossapidossa kaiken A ja O on edelleen säännöllinen katolla käynti.

Taloyhtiölle vaivattomin ja varmasti pitkällä tähtäimellä kustannustehokkain tapa huolehtia vesikatosta on tehdä kattohuoltosopimus
kattoalan ammattilaisen kanssa. Sillä sovitaan säännöllisestä katolla käymisestä ja piententäsmäkorjausten tekemisestä automaattisesti taloyhtiökohtaisesti sovitun huoltolimiitin puitteissa. Käynneistä raportoidaan sähköisesti suoraan isännöitsijälle   ja taloyhtiön hallitukselle.

11. Katon uusiminen ei poista ylläpidon tarvetta

Ajatus siitä, että uusi katto ei tarvitse seurantaa ja huoltoa, on väärä.

Yhtä lailla uudellekin katolle kertyy esimerkiksi roskaa, kuten puista putoavia lehtiä, jotka voivat kasaantuessaan estää vaikkapa sadevesijärjestelmän toimivuuden ja aiheuttaa sitä kautta ajan saatossa ongelmia katolla. Myös väärillä menetelmillä tehty lumenpudotus saattaa vahingoittaa katetta, ja ilman seurantaa se jäisi huomaamatta.

Kattotutka Oy

Äyritie 12 A, 01510 VANTAA
Hallinto 010 680 4000
Sähköposti myynti@kattotutka.fi
Seuraa meitä Facebookissa!

Yhteystietomme

Kattotutka julkaisee Kattoposti-lehteä,
josta löydät alan
tuoreimmat
kuulumiset.

Lue e-lehtenä

Kattotutka on kattoalan valtakunnallinen toimija
yli 50.000 referenssillä,
11 toimipisteellä ja
250 työntekijällä.

Tutustu meihin

Käytämme evästeitä, jotta voimme tarjota mahdollisimman hyvän käyttäjäkokemuksen. Käyttämällä sivustoa hyväksyt evästeiden käytön. Katso sivuston käyttöehdot. Katso rekisteriseloste. ok