Palvelut / Kattoremontti / Vinkit taloyhtiölle

Taloyhtiön kattoremontti – ammattilaisen vinkit

Tutustu kattaviin vinkkeihimme taloyhtiön kattoremontin suunnitteluun ja toteutukseen.

Pyydä tarjous »

Palvelut / Kattoremontti / Vinkit taloyhtiölle

Taloyhtiön kattoremontti – ammattilaisen vinkit

Tutustu kattaviin vinkkeihimme taloyhtiön kattoremontin suunnitteluun ja toteutukseen.

Pyydä tarjous »

Vinkit taloyhtiöpäättäjille

Miksi ja mitä taloyhtiön hallituksen tulisi tietää vesikatosta? Kuka kävi viimeksi meidän taloyhtiön katolla? Onko katon uusiminen ainoa vaihtoehto? Tarvitseeko uusi katto huoltoa?

Asunto-osakeyhtiölain mukaan taloyhtiön hallituksen velvollisuus on huolehtia taloyhtiön kiinteistön kunnossapidosta ja omaisuuden arvon säilyttämisestä. Käytännön tasolla kiinteistön kunnossapitoasioiden organisoinnista huolehtii useimmiten isännöitsijä. Koska vastuu asiassa on kuitenkin lopulta taloyhtiön hallituksella, on jokaisen hallituksen jäsenen hyvä tietää myös vesikaton kunnossapidon peruselementit. Kokosimme tähän artikkeliin kattoalan ammattilaistemme tärkeimmät vinkit taloyhtiön hallituksille.

 

Konesaumattupeltikatto on oikein hoidettuna pitkäikäinen
Kattohuollon puute näkyy ennen pitkää myös rakenteissa

1. Tunnista katon merkitys kiinteistölle

Valitettavan usein ”poissa silmistä, poissa mielestä” -ajattelu saa aikaan sen, että kiinteistön paremmin näkyvät osat pidetään helpommin kunnossa ja katto saa jäädä elämään omaa elämää kaikessa rauhassa.

Tosiasiassa vesikatto on kiinteistön tärkein rakenne, sillä sen tehtävänä on suojata kaikkea muuta alapuolella olevaa kiinteistöomaisuutta kastumiselta kaikissa sääolosuhteissa. Suomen haastava ilmasto asettaa katolle kovia vaatimuksia. Mikäli katon kunnossapidolle ei anneta riittävästi painoarvoa, valuvat katon ongelmat pahimmillaan sanan mukaisesti kiinteistön muihin rakenteisiin aiheuttaen esimerkiksi kosteusvaurioita ja sitä kautta aivan turhia korjauskustannuksia.

2. Kuka kävi viimeksi katolla?

Jokaisella taloyhtiön hallituksella tulisi olla aina käytettävissään ajantasainen tieto siitä, kuka meidän katolla on käynyt, milloin ja mitä siellä on tehty?

On ensiarvoisen tärkeää huomata, että katolla käynti ei läheskään aina kuulu kiinteistönhuoltosopimukseen. Ja käytännön kokemus osoittaa, että vaikka katon huolto kuuluisikin osaksi koko kiinteistön huoltoa, huollon laiminlyönti on suurin ongelmien aiheuttaja katolla. Toisin sanoen katoille noustaan usein vasta sitten, kun ongelmat ovat näkyvissä alapuolisissa rakenteissa. Syynä voi olla  se, että katolle ei ehditä muiden töiden ohella tai katto on niin jyrkkä, että sinne ei uskalleta mennä. Aivan kuten vaikkapa taloyhtiön LVI-asioissa, myös katon kunnossapidossa tulisi aina käyttää asiaan erikoistunutta alan ammattilaista, joka pystyy tuottamaan hallituksen ja isännöitsijän käyttöön täsmällisen tiedon katon tilanteesta.

Huollon puute voi pahimmillaan näyttää tältä
Tarkastus on katon ylläpidon perusta

3. Älä arvaa, vaan käytä oikeaa tietoa

Pahinta taloyhtiön kattoasioissa on tekemättömyyden lisäksi se, että tehdään, mutta ei faktojen vaan olettamusten perusteella.

Oikean, täsmällisen tiedon puuttuessa tehtävät kattotyöt ovat useimmiten joko ali- tai ylikorjaamista. Ensimmäisessä katon aiheuttamat ongelmat eivät ratkea kokonaan tai ollenkaan. Jälkimmäisessä ongelmat useimmiten poistuvat, mutta työn hintalappu ei ilahduta taloyhtiössä ketään. Katon kuntotarkastajan tekemä kattotarkastus kertoo vesikaton tilanteen tarkasti ja kuvallisessa tarkastusraportissa näkyvät havaitut viat, puutteet ja riskitekijät sekä toimenpide-ehdotukset asioiden kuntoon saattamiseksi.

4. Tarkastus ei ole remonttitarjous

Kattoalallakin kilpailu on kovaa, ja se on valitettavasti johtanut siihen, että ”kattotarkastuksia” tarjotaan jopa ilmaiseksi. On hyvä muistaa, että oikeasti ilmaista tarkastusta ei kuitenkaan ole olemassa.

Katon tarkastus kannattaa aina teettää asiaan erikoistuneella kuntotarkastajalla. Oikein tehty katon tarkastus on puolueeton, toteava ja aina rakennusohjeisiin ja -määräyksiin pohjautuva sekä laajuudeltaan tarvepohjaisesti mitoitettu. Tarkastusraportin tulee olla yksiselitteinen ja selkeä niin havaintojen kuin toimenpide-ehdotustenkin osalta, jotta tarkastuksen tilaaja voi teettää mahdollisesti tarvittavat korjaustyöt kenellä tahansa valitsemallaan urakoitsijalla. Tarkastuksen tulos voi olla myös se, että katolla ei tarvita korjaustöitä.

Tutustu kattotarkastuksiin tarkemmin »

Katon tarkastus tiilikatolla
Jokaisen taloyhtiön katolle tulisi olla kunnossapitosuunnitelma seuraavan viiden vuoden ajalle, ja kustannuksia tulisi tarkastella pidemmällä aikavälillä.

5. Ennakoinnilla vakautta vastikkeisiin

Jokaisen taloyhtiön katolle tulisi olla kunnossapitosuunnitelma seuraavan viiden vuoden ajalle, ja kustannuksia tulisi tarkastella pidemmällä aikavälillä.

Kun taloyhtiön katolla ei ole säännöllistä ylläpitoa ja seurantaa, tulevat suuret ja akuutit korjaustarpeet vastaan yleensä yllättävinä kertarysäyksinä ja saattavat nostaa vastikkeita yhtiössä paljonkin. Vesikaton kunnossapito on ehdottoman tärkeä osa taloyhtiön PT-suunnittelua. Tarkastusraportti on oiva työkalu korjauskustannusten ennakointiin, ja säännöllinen kattohuolto tuo vakautta vastikkeisiin. Tämä on hyvä tuoda esille myös niissä tilanteissa, jos säännöllisestä kattohuollosta sopiminen koetaan taloyhtiössä vain kustannusten nousuna.

Lue lisää säännöllisestä kattohuollosta »

6. Aina ei tarvitse uusia koko kattoa

Kattoremontti on aina mittava investointi. Siksi asiaa kannattaa tarkastella huolellisesti ja käyttää remonttitarpeen arvioinnissa hyödyksi katon tarkastusta.

Kun havaitut ongelmat ovat selkeästi paikallisia ja katemateriaalilla on vielä elinkaarta jäljellä, ammattilaisen tekemä vesikaton täsmäkorjaus on ehdottomasti paras ja edullisin tapa palauttaa vesikatto toimivaksi. Oikeaan aikaan ja oikealla tavalla tehdyt täsmäkorjaukset jatkavat katon elinkaarta useilla vuosilla eteenpäin.

Tutustu katon täsmäkorjauksiin »

Korjauksen tarpeessa oleva kattokaivo huopakatolla
Mitä mieltä asiakkaamme ovat Kattotutkasta?

7. Taloyhtiön kattoremontin hinta – kiinnitä katse kustannuksiin

Jos taloyhtiössä päädytään kattoremontin teettämiseen, eli koko katon uusimiseen, on hyvä kiinnittää huomiota siihen, etteivät suunnittelukustannukset kasva liian suuriksi kokonaiskustannuksiin nähden.

Myöskään itse katon uusimisen kustannusta ei pitäisi paisuttaa esimerkiksi erikoisilla, tarpeettomilla rakenneratkaisuilla. Taloyhtiön kannattaakin kysyä myös kattourakoitsijoiden näkemyksiä suunnitelmista jo suunnitteluvaiheessa. Tavanomainen peltikattoremontti ei saisi maksaa useita satoja euroja neliöltä!

Mistä kattoremontin hinta muodostuu? Lue tästä »

8. Kaksi kärpästä yhdellä iskulla?

Koko katon uusimista suunniteltaessa on hyvä pohtia samalla esimerkiksi räystäiden jatkamista, lisälämmöneristystä tai yläpohjan tuuletuksen parantamista.

Näitä töitä on nimittäin helppo tehdä siinä vaiheessa, kun vanha vesikate on purettu. Toisaalta mikäli esimerkiksi lisälämmöneristys on tarkoitus tehdä puhtaasti energiansäästöä tavoitellen (ei sulamis-jäätymisongelmaa korjaten), kannattaa investoinnin takaisinmaksuaika laskea tarkkaan, sillä kattoremontin kokonaisurakkasumma voi jopa nelinkertaistua!

IKIKOURU® asennettuna kerrostalon katolle Rovaniemellä
Kattotöissä rajataan usein putoamisvaarallinen alue

9. Valitse urakoitsija vastuullisesti

Taloyhtiön hallituksen kannattaa käyttää huolellisesti aikaa urakoitsijan valintaan. Korjauskustannukset eivät saisi olla ainoa merkitsevä tekijä valinnassa.

Edullisestikin voi saada hyvää, jos edullisuus perustuu urakoitsijan kokemuksen kautta kehittämiin toimintatapoihin ja kustannustehokkuuteen. Urakoitsijan valinnassa kannattaa ajatella aina kuitenkin myös remonttihetkeä pidemmälle. Taloyhtiön kannalta tärkeintä on urakoitsijan luotettavuus. Luotettavuuteen kuuluvat rehellisyys, tinkimätön ammattitaito, työturvallisuudesta ja työntekijöistä huolehtiminen, vakavaraisuus sekä yhteiskuntavelvoitteista huolehtiminen. Myös referensseihin kannattaa kiinnittää huomiota, sillä ne kertovat paljon siitä, kuinka arvostettu urakoitsija on alalla.

Lue kattotöiden kilpailuttamisesta »

10. Sovi katon säännöllisestä huoltamisesta ja seurannasta

Katon tarkastuksen ja tehtyjen korjausten jälkeen taloyhtiön vesikaton kunnossapidossa kaiken A ja O on edelleen säännöllinen katolla käynti.

Taloyhtiölle vaivattomin ja varmasti pitkällä tähtäimellä kustannustehokkain tapa huolehtia vesikatosta on tehdä kattohuoltosopimus kattoalan ammattilaisen kanssa. Sillä sovitaan säännöllisestä katolla käymisestä ja piententäsmäkorjausten tekemisestä automaattisesti taloyhtiökohtaisesti sovitun huoltolimiitin puitteissa. Käynneistä raportoidaan sähköisesti suoraan isännöitsijälle ja taloyhtiön hallitukselle.

Vesikourujen puhdistus ammattilaiselta
Vesikourut tulisi puhdistaa keväällä ja syksyllä

11. Katon uusiminen ei poista ylläpidon tarvetta

Ajatus siitä, että uusi katto ei tarvitse seurantaa ja huoltoa, on väärä.

Yhtä lailla uudellekin katolle kertyy esimerkiksi roskaa, kuten puista putoavia lehtiä, jotka voivat kasaantuessaan estää vaikkapa sadevesijärjestelmän toimivuuden ja aiheuttaa sitä kautta ajan saatossa ongelmia katolla. Myös väärillä menetelmillä tehty lumenpudotus saattaa vahingoittaa katetta, ja ilman seurantaa se jäisi huomaamatta.

Asiakkaitamme ovat mm. taloyhtiöt, kiinteistöyhtiöt, seurakunnat, kaupungit ja kunnat. Osaamiseemme luottavat vahvasti useat isot kiinteistöalan tunnetut toimijat.

Tutustu referensseihimme »

Lue asiakaskokemuksia »

Jo yli neljän
miljoonan
kattoneliön
kokemuksella

Kattoremontit kokemuksella ja ammattitaidolla

ELINKAARIKATTO® 25 vuoden takuulla
ELINKAARIKATTO® 25 vuoden takuulla ja ylläpidolla

Tiesitkö, että Kattotutkalta saat taloyhtiöön / kiinteistöön peltikaton tai huopakaton täydellä ylläpidolla ja 25 vuoden takuulla? Tutustu tarkemmin ELINKAARIKATTO® -urakkamalliimme.

Lue lisää »

Kattoremontti voidaan tehdä sääsuojan alla
Mistä kattoremontin hinta muodostuu?

Kattoremontin toteutus ja kattoremontti hinta tulisivat olla tasapainossa, eikä esimerkiksi tavanomainen peltikattoremontin neliöhinta saisi olla useita satoja euroja. Kattoremontin kustannusarvio muodostuu useista eri tekijöistä kuten urakkamallista, kaltevuudesta, koosta jne.

Tutustu tarkemmin »

Kattoremonttia lykätään usein turhaan
Kattoremonttia lykätään usein turhaan

Isännöintiliiton julkaisema Katto- ja julkisivubarometri kertoo isännöitsijöiden huolen taloyhtiöiden kattoremonttien tarpeettomasta lykkäämisestä. Isännöitsijät ovat tyytyväisiä kattoremonttien toteutukseen, kun niitä päästään lopulta tekemään.

Tutustu barometrin tuloksiin tarkemmin »

Työturvallisuus on ykkösasia
Turvallinen työmaa on ehdoton

Luotettava kattourakoitsija huolehtii työturvallisuudesta aina kiitettävällä tavalla. Urakoitsijan valintaan kannattaa paneutua huolella ja arvioida vaihtoehdot useammalta kantilta. Huomioidaanko suunnitelmissa ja käytännön tekemisessä sekä ihmisten että rakenteiden turvallisuus?

Lue lisää turvallisuudesta »

 

Naapuriyhtiöt tilasivat huolettomia vuosia Joensuussa

Joensuulaiset kerrostaloyhtiöt, As Oy Huvilakatu 1 ja As Oy Tikkamäentorni, päättivät toteuttaa kattoremontin yhtä aikaa. Kohteissa on lähes identtiset katot, jotka Kattotutka uudisti ELINKAARIKATTO®-mallilla.

Kattotutkaan ollaan molemmissa Huvilakadun taloyhtiöissä tyytyväisiä. Yhteistyö sujui läpi urakan hyvin, urakka pysyi aikataulussaan ja lopputulos on sellainen kuin luvattiin.
Myös kustannukset pitivät alusta pitäen hyvin, ja olimme varautuneet myös yllättäviin menoihin, joita onneksi oli vähän, sanoo Huvilakatu 1:n hallituksen puheenjohtaja, DI Annikki Tanskanen.

Tutustu kohteeseen tarkemmin »

Referenssi Joensuusta

ELINKAARIKATTO® 1970-luvun rivitaloyhtiöön Helsingissä

Asunto Oy Vartiopenkereen rivitalorakennukset saivat ELINKAARIKATTO® -kattoremontissa päälleen uuden pitävän huopakatteen 25 vuoden täystakuulla ja säännöllisillä vuosihuolloilla.

"Hyvin sujunut suunnittelu- ja toteutusvaihe sekä nyt käynnissä oleva 25 vuoden takuuaika täydennettynä säännöllisellä vuosihuollolla vievät meiltä taloyhtiöpäättäjiltä kattohuolet pois pitkäksi aikaa. Kyllä hinta ja takuuaika merkitsivät ainakin meille todella paljon ja myös se, että urakoitsija on pitkään toiminut ja vakavarainen toimija."

Tutustu kohteeseen tarkemmin »

ELINKAARIKATTO® – As Oy Pengerkatu, Helsinki

Tutustu toteuttamiimme kattoremontteihin

Lue kokemuksia toteuttamistamme kattoremonteista ja tutustu monipuolisiin referenssikohteisiimme ympäri Suomen. Lähes 30 vuoden ajan olemme toteuttaneet erilaisia kattoremontteja ja uusineet kattoja mm. taloyhtiöihin, kiinteistöyhtiöihin, kouluihin, kirkkoihin, julkisiiin rakennuksiin sekä toimitiloihin.

Voit tarkastella eri kohteita mm. rakennustyypin sekä katemateriaalin mukaan. Referenssisivuiltamme löydät runsaasti kuvia ja kokemuksia erilaisista katon uusimista.

Katso kaikki referenssit »

Peltikattoremontti Espoo, As Oy Kuttulammenpuisto

Kaiken kattavat kattopalvelut taloyhtiölle

Hyvin hoidetun katon merkitys koko kiinteistön arvolle ja sen säilymiselle on todella suuri. Toimiva vesikatto suojaa koko taloyhtiötä, sen käyttäjiä sekä kiinteistöjä. Huoltamaton katto puolestaan voi aiheuttaa suuriakin ongelmia ja sitä myötä yllättäviä kustannuksia taloyhtiölle.

Avainasemassa katon kunnossapidossa on samat tekijät kuin muussakin taloyhtiön ylläpidossa: säännöllisyys, ennaltaehkäisy, kustannustehokkuus, todellinen tieto sekä riittävän ajoissa ja oikeilla mittasuhteilla tehdyt toimenpiteet.

Katso kattopalvelut taloyhtiöille »

Monipuoliset kattopalvelut taloyhtiölle
Käytämme evästeitä (olet hyväksynyt) (olet kieltänyt)

Käytämme oheisia kolmansien osapuolten evästeitä kävijäseurantaan ja markkinointiin sekä siirrämme tietoja EU:n ulkopuolelle kuten Yhdysvaltoihin, mikäli annat tälle suostumuksen klikkaamalla "Hyväksy". Lisätietoa

Google
Kävijäseuranta ja tiedonkeruu markkinointiin
Facebook
Mainontaan liittyvä tiedonkeruu
Microsoft
Mainontaan liittyvä tiedonkeruu
Serviceform
Asiakaspalvelu- ja chatbot-palvelu
Hyväksy
Kiellä
Peru