Yritys / Arvonnan säännöt

Kattotutka – Arvonnan säännöt

Taloyhtiöpäivät 2024 – arvonnan säännöt

Päivitetty 16.4.2024

1. Arvonnan järjestäjä

Kattotutka Oy
Teknobulevardi 3-5 F
01530 Vantaa
Y-tunnus: 0904784-1
Myöhemmin "Järjestäjä"

2. Osallistumisoikeus

Arvontaan voivat osallistua kaikki Taloyhtiöpäivillä Kattotutkan osastolla 23.4.2024 aikana vierailevat Suomessa pysyvästi asuvat 18 vuotta täyttäneet luonnolliset henkilöt. Arvontaan osallistutaan edustamansa taloyhtiön puolesta. Arvontaan eivät voi osallistua niiden yritysten työntekijät eivätkä heidän kanssaan samassa taloudessa asuvat henkilöt, jotka ovat osallistuneet tämän arvonnan suunnitteluun, toteutukseen tai järjestelyihin.

3. Palkinto

Arvontaan osallistuneet taloyhtiöt osallistuvat Kattotutkan Taloyhtiöpäivän arvontaan, jossa palkintona on yksi vesikaton PTS-tarkastus ja puhdistushuolto -kokonaisuus (arvo alkaen 480 €). Arvonta suoritetaan tapahtuman jälkeen, kuitenkin viimeistään 26.4.2024 mennessä. Voittajaan ollaan yhteydessä henkilökohtaisesti ja sovitaan palkinnon lunastamisesta. PTS-kartoitus ja puhdistushuolto tehdään voittaneen taloyhtiön kanssa sovitun aikataulun mukaisesti vuoden 2024 aikana.

4. Osallistuminen ja osallistumisaika

Arvontaan osallistuminen on mahdollista Taloyhtiöpäivien 2024 aikana, Helsingin Messukeskuksessa 23.4.2024, tapahtumassa erikseen ilmoitetulla tavalla. Osallistumista arvontaan ei hyväksytä osallistumisajan päättymiseen jälkeen. Järjestäjä ei vastaa tietoteknisistä syistä johtuvista esteistä arvontaan osallistumiseen.

5. Henkilötietojen käsittely

Osallistujan antamia nimi- ja yhteystietoja käytetään ainoastaan arvonnan voittajan valintaan, siitä tiedottamiseen ja palkinnon toimittamiseen. Katso tarkemmin tietosuojakäytäntömme. Osallistujan antamia tietoja ei käytetä eikä luovuteta suoramarkkinointitarkoituksiin ilman osallistujan antamaa erillistä suostumusta.

6. Järjestäjän vastuu

Järjestäjä ei ole vastuussa vahingosta, joka aiheutuu tai väitetään aiheutuneen, suoraan tai epäsuorasti, osallistumisesta tähän arvontaan tai palkinnon lunastamisesta tai sen käyttämisestä.

7. Arpajaisvero

Arvonnan järjestäjä sitoutuu maksamaan lakisääteisen arpajaisveron näissä virallisissa säännöissä ilmoitetuista palkinnoista. Voittaja vastaa kaikista muista voiton hyväksymiseen liittyvistä mahdollisista kustannuksista.

8. Muut ehdot

Osallistumalla tähän arvontaan osallistujat sitoutuvat noudattamaan näitä sääntöjä ja Järjestäjän niiden tulkinnasta mahdollisesti antamia päätöksiä. Järjestäjä pidättää itsellään oikeuden sääntömuutoksiin.

Järjestäjä voi hylätä minkä tahansa osallistujan omalla päätöksellään. Järjestäjä pidättää oikeuden hylätä virheelliset tai näiden sääntöjen vastaiset osallistumiset kokonaisuudessaan ilman korvausvelvollisuutta osallistujalle. Järjestäjällä on oikeus hylätä sellaiset osallistujat, joiden on syytä epäillä käyttäneen osallistumisessa epärehellisiä keinoja.

Mikäli arvontaan liittyvistä promootiomateriaaleista löytyy paino- tai jokin muu virhe, Järjestäjä ei ole vastuussa virheestä aiheutuvista seuraamuksista.

Käytämme evästeitä (olet hyväksynyt) (olet kieltänyt)

Käytämme oheisia kolmansien osapuolten evästeitä kävijäseurantaan ja markkinointiin sekä siirrämme tietoja EU:n ulkopuolelle kuten Yhdysvaltoihin, mikäli annat tälle suostumuksen klikkaamalla "Hyväksy". Lisätietoa

Google
Kävijäseuranta ja tiedonkeruu markkinointiin
Facebook
Mainontaan liittyvä tiedonkeruu
Microsoft
Mainontaan liittyvä tiedonkeruu
Serviceform
Asiakaspalvelu- ja chatbot-palvelu
Hyväksy
Kiellä
Peru