Yritys / Arvonnan säännöt asiakaskysely

Kattotutka – Arvonnan säännöt

Asiakaskyselyn 2023 arvonnan säännöt

Päivitetty 18.10.2023

1. Arvonnan järjestäjä

Kattotutka Oy
Teknobulevardi 3-5 F
01530 Vantaa
Y-tunnus: 0904784-1
Myöhemmin "Järjestäjä"

2. Osallistumisoikeus

Arvontaan voivat osallistua kaikki erillisen arvonta/kyselylomakkeen sähköpostiinsa saaneet Suomessa pysyvästi asuvat 18 vuotta täyttäneet luonnolliset henkilöt. Arvontaan eivät voi osallistua niiden yritysten työntekijät eivätkä heidän kanssaan samassa taloudessa asuvat henkilöt, jotka ovat osallistuneet tämän arvonnan suunnitteluun, toteutukseen tai järjestelyihin.

3. Palkinto

Arvontaan osallistuneet osallistuvat Kattotutkan asiakaskysely 2023 arvontaan, jossa palkintona on XXL-tavaratalon 200 €:n -lahjakortti (arvo 200 €). Arvonta suoritetaan 30.11.2023. Voittajaan ollaan yhteydessä henkilökohtaisesti ja sovitaan palkinnon luovutuksesta.

4. Osallistuminen ja osallistumisaika

Arvontaan osallistuminen on mahdollista ainoastaan erikseen toimitettavan arvontalomakkeen avulla ja siinä erikseen ilmoitetulla tavalla. Osallistumisaika päättyy 30.11.2023. Osallistumista arvontaan ei hyväksytä osallistumisajan päättymiseen jälkeen. Järjestäjä ei vastaa tietoteknisistä syistä johtuvista esteistä arvontaan osallistumiseen.

5. Henkilötietojen käsittely

Osallistujan antamia nimi- ja yhteystietoja käytetään ainoastaan arvonnan voittajan valintaan, siitä tiedottamiseen ja palkinnon toimittamiseen. Katso tarkemmin tietosuojakäytäntömme. Osallistujan antamia tietoja ei käytetä eikä luovuteta suoramarkkinointitarkoituksiin ilman osallistujan antamaa erillistä suostumusta.

6. Järjestäjän vastuu

Järjestäjä ei ole vastuussa vahingosta, joka aiheutuu tai väitetään aiheutuneen, suoraan tai epäsuorasti, osallistumisesta tähän arvontaan tai palkinnon lunastamisesta tai sen käyttämisestä.

7. Arpajaisvero

Arvonnan järjestäjä sitoutuu maksamaan lakisääteisen arpajaisveron näissä virallisissa säännöissä ilmoitetuista palkinnoista. Voittaja vastaa kaikista muista voiton hyväksymiseen liittyvistä mahdollisista kustannuksista.

8. Muut ehdot

Osallistumalla tähän arvontaan osallistujat sitoutuvat noudattamaan näitä sääntöjä ja Järjestäjän niiden tulkinnasta mahdollisesti antamia päätöksiä. Järjestäjä pidättää itsellään oikeuden sääntömuutoksiin.

Järjestäjä voi hylätä minkä tahansa osallistujan omalla päätöksellään. Järjestäjä pidättää oikeuden hylätä virheelliset tai näiden sääntöjen vastaiset osallistumiset kokonaisuudessaan ilman korvausvelvollisuutta osallistujalle. Järjestäjällä on oikeus hylätä sellaiset osallistujat, joiden on syytä epäillä käyttäneen osallistumisessa epärehellisiä keinoja.

Mikäli arvontaan liittyvistä promootiomateriaaleista löytyy paino- tai jokin muu virhe, Järjestäjä ei ole vastuussa virheestä aiheutuvista seuraamuksista.

Käytämme evästeitä (olet hyväksynyt) (olet kieltänyt)

Käytämme oheisia kolmansien osapuolten evästeitä kävijäseurantaan ja markkinointiin sekä siirrämme tietoja EU:n ulkopuolelle kuten Yhdysvaltoihin, mikäli annat tälle suostumuksen klikkaamalla "Hyväksy". Lisätietoa

Google
Kävijäseuranta ja tiedonkeruu markkinointiin
Facebook
Mainontaan liittyvä tiedonkeruu
Microsoft
Mainontaan liittyvä tiedonkeruu
Serviceform
Asiakaspalvelu- ja chatbot-palvelu
Hyväksy
Kiellä
Peru